ΔΙΑΚΗΡΥΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

22 Αυγ. 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Όλα τα εγγεγραμμένα μελή απολαμβάνουν αδιακρίτως το σύνολο των δικαιωμάτων και προνομιών που προβλέπονται από το καταστατικό

  Στη γνώση του κάθε νέου μέλους πρέπει να είναι ότι πρώτα και πάνω απ' όλα υποχρεούται να συνεισφέρει στην δημιουργία και συντήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την λειτουργιά κάθε σχετικής επιστήμης και δραστηριότητας που μπορεί να συνεισφέρει στην πρόοδο του συλλόγου

  Κάθε νέο μέλος πρέπει να διαθέτει ανεκτικότητα κι ανοικτό πνεύμα λόγο του γεγονότος ότι η καινοτομία κι ο νεοτερισμός αποτελούν ιδρυτική ανάγκη του συλλόγου

  Κάθε νέο μέλος πρέπει να γνωρίζει ότι βασικό μέσον προόδου θα είναι η επιστημονική γνώση του αντικείμενου κι η εργατικότητα πάνω σ' αυτό και ότι ο χρόνος δεν θ' αποτελεί παράγοντα προκειμένου να δημιουργηθεί κάτι το σταθερά ευεργετικό  

  Κάθε νέο μέλος πρέπει να γνωρίζει ότι η εκμετάλλευση του συλλόγου με στόχο  ατομικά , πολιτικά, κι οικονομικά συμφέροντα είναι καθολικά ανεπίτρεπτη κι η διαπίστωση τέτοιων ανεργιών  θα επισύρει επιπτώσεις με βάση το καταστατικό η' με ψηφισμένο εσωτερικό νόμο

  Απαγορεύεται η εκδήλωση  διακρίσεων με ρατσιστικό, θρησκευτικό, κοινωνικό η' πνευματικό περιεχόμενο από το σύνολο και σε βάρος καθενός ξεχωριστά των ατόμων που συνθέτουν το σύλλογο 

  Τέλος κάθε διοίκηση υποχρεούται στη λήξη της θητείας της να εξασφαλίζει διάδοχη κατάσταση κι αν αυτό δε μπορεί να καταστεί δυνατόν απαγορεύεται να παραδώσει την σφραγίδα στην τοπική αρχή Ε.Π.Σ. πριν πάρουν την υπογραφή έγκρισης και των είκοσι πέντε ιδρυτών του συλλόγου

Κοινοποίηση σελίδας